top of page
pdf_download-300x262.png

Žiadosť o udelnie vodičského oprávnenia

(tlačivo potrebné pre prihlásenie sa do kurzu)

pdf_download-300x262.png

Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča 

(tlačivo potrebné pre vodiča, ktorý získal vodičské oprávnenie pred dovŕšením veku 18 rokov)

pdf_download-300x262.png

Sadzobník pokút
Zmeny v sadzobníku pokút za dopravné priestupky od 01.07.2018

Sadzobník je záväzný pre prípady blokových pokút na mieste. Ak vodič s pokutou nesúhlasí a odmietne ju na mieste zaplatiť, je agresívny alebo jedným konaním porušil viac priestupkov, nasleduje správne konanie, v ktorom sa postupuje podľa zákona o priestupkoch. Ten namiesto presných sankcií pozná len hornú hranicu pokuty.

pdf_download-300x262.png

Správa o nehode
Od 1. júna musia mať všetci vodiči vo svojich autách tlačivo správy o nehode. Tlačivo „Správa o nehode“ zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní - Comité Européen des Assurances (CEA). Je vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu a pre jeho vyplnenie nie je potreba dohody o otázke zavinenia.

pdf_download-300x262.png

Karta prvej pomoci
Karta prvej pomoci je povinná výbava
 Vašej autolekárničky obsahujúca návod zákrokov, ktoré je potrebné vykonať pri rôznych druhoch zranení, s ktorými sa môžete stretnúť. Karta prvej pomoci taktiež obsahuje stručný popis zranení a pohotovostné kontaktne údaje.

Karta prvej pomoci bola vytvorená podľa vyhlášky Zbierky zákona č.143/2009 a jej rozmery sú 2x (10cm x 18cm).

Karta prvej pomoci musí byť z vodeodolného a prachuvzdorného materiálu, preto musí byť karta prvej pomoci po vytlačení zalaminovaná, inak nebude v podobe zodpovedajúcej príslušnej vyhláške.

bottom of page