top of page

Súkromná autoškola MAVEX pôsobí na trhu už od roku 1990. Počas našej dlhoročnej činnosti úspešne absolvovalo výcvik za účelom získania vodičského oprávnenia už viac ako tisíc uchádzačov, čím sa radíme medzi jednu z najdlhšie fungujúce autoškoly v Prešove. 


Pri výučbe zákona o cestnej premávke, praktickom riešení dopravných situácií v križovatkách, základných návykov vo vedení osobného motorového vozidla ako aj pri praktických jazdách priamo v cestnej premávke sa snažíme uplatniť získané dlhoročné skúsenosti.


Súkromná autoškola MAVEX Vám ponúka:
- možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B (osobné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500kg), ktorej súčasťou sú podskupiny AM, B1  na profesionálnej úrovni, bez stresov, v príjemnom prostredí a s individuálnym prístupom, 

 

- možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny A2 (motocykel do 35kW)

 

- možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny A (motocykel nad 35kW bez obmedzenia výkonu)

- kondičné jazdy, ktoré sú určené pre tých záujemcov, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny B a chcú sa zdokonaľovať vo vedení osobného motorového vozidla

bottom of page