top of page

Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky udeľujem súhlas Autoškole MAVEX so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky. Beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.

Online prihláška
Autoškola MAVEX - Prešov

Prihláška bola úspešne odoslaná

bottom of page