Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky udeľujem súhlas Autoškole MAVEX so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky. Beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.

Online prihláška
arrow&v

Adresa prevádzky:

Masarykova č.16

080 01 Prešov

(pri zastávke MHD "Čierny most" smerom do centra)

mavex@mavex.sk

0905 744 421

0905 627 231

© 2019 MAVEX - Prešov

Design by Ľubiq

Adresa sídla:

Višňova č.6

080 01 Prešov

IČO: 10735810

DIČ: 1032321675

Okresný úrad Prešov
Číslo živnostenského registra: 707-4115