top of page
paragraf.png

Zákon č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona účinné od 1.1.2014)

paragraf.png
paragraf.png

Vyhláška č.9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke (úplné znenie vyhlášky účinnej od 1.1.2014)

Vyobrazenie dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení a ich význam

bottom of page