paragraf.png

Zákon č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie zákona účinné od 1.1.2014)

paragraf.png
paragraf.png

Vyhláška č.9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke (úplné znenie vyhlášky účinnej od 1.1.2014)

Vyobrazenie dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení a ich význam

Adresa prevádzky:

Masarykova č.16

080 01 Prešov

(pri zastávke MHD "Čierny most" smerom do centra)

mavex@mavex.sk

0905 744 421

0905 627 231

© 2019 MAVEX - Prešov

Design by Ľubiq

Adresa sídla:

Višňova č.6

080 01 Prešov

IČO: 10735810

DIČ: 1032321675

Okresný úrad Prešov
Číslo živnostenského registra: 707-4115