top of page

Niečo o skúšobnom teste:


Skúšobný test obsahuje najmä otázky zo zákona so zameraním na pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, dopravné zariadenia a dopravné situácie na križovatkách a otázky o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Skúšobný test môže obsahovať aj otázku z označovania vozidiel, povinností nemotorových účastníkov cestnej premávky a oprávnenia osôb vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Na test máte 20 minút. Z 55 možných bodov musíte získať minimálne 50, teda byť úspešný na 90%. Kto má bodov 49, má smolu...

Online testy tu!

pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png

    Test č.1       Test č.2      Test č.3       Test č.4       Test č.5      Test č.6       Test č.7      Test č.8      Test č.9

pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png

   Test č.10     Test č.11    Test č.12     Test č.13    Test č.14     Test č.15    Test č.16    Test č.17    Test č.18

pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png

   Test č.19     Test č.20    Test č.21     Test č.22    Test č.23     Test č.24    Test č.25    Test č.26    Test č.27

pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png
pdf_download-300x262.png

   Test č.28     Test č.29    Test č.30     Test č.31    Test č.32     Test č.33    Test č.34    Test č.35    

pdf_download-300x262.png

Vyhodnocovacie tabuľky

bottom of page