Meno a Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska
Telefónny kontakt
Emailová adresa
Prihlasujem sa na kurz skupiny
V
Poznámka
Opíšte kód z obrázku
Click for new image
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v autoškole MAVEX - PaedDr. Mikuláš PUCHER, Masarykova 16, 080 01 Prešov (ďalej len "autoškola") pre interné administratívne potreby. Tento súhlas je daný dobrovoľne na neurčitý čas a je možné ho kedykoľvek ho písomne odvolať. Tieto údaje môžu byť spracované pre účely internej databázy v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Online prihláška do kurzu autoškoly